In Pieces

  • قطعه1
  • Helmeted Hornbill

ساخت


30حیوان

30 قطعه

با حرکت موس شما یک قطعه از حیوان به همراه نام آن نمایش داده می شود، با کلیک بر روی آن حیوان کامل را ببینید و یا
اینجا کلیک کنید

200410%

200510%

200610%

200710%

200810%

200910%

201010%

201110%

VALUE HEREText goes here

این یک وب سایت خارجی می باشد

این یک سورس خارجی می باشد که به زبان فارسی ترجمه و اجرا شده است.

برایان جیمز

راهنمای سایت

در این سایت 30 حیوان که با 30 قطعه ساخته شده اند را مشاهده خواهید کرد.هر کدام از این حیوانات بنا به دلایلی همچون، انسان ها، آب و هوا و تخریب محیط زندگی در معرض خطر انقراش هستند. در این جا با اسامی انگلیسی آنها کمی آشنا شوید.

ممکن است در اجرای بعضی قسمت ها مشکل داشته باشید، در صورت بروز خطا لطفا از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید Google Chrome.

شروع مجدد