1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

شهرک صنعتی اشتهارد

راه دسترسي: جاده اشتهارد ، بوئين زهرا ، كيلومتر 3
فاصله تا نزديکترين فرودگاه : 55 کيلومتر، فرودگاه پيام
فاصله تانزديکترين ايستگاه راه آهن : 65 کيلومتر، ايستگاه كرج
فاصله تا مرکز استان : 60 کيلومتر
فاصله تا تهران : 120 كيلومتر
فاصله تانزديکترين شهر : 3 کيلومتر ، شهر اشتهارد

ادامه مطلب

شهرک صنعتی اشتهارد

راه دسترسي: جاده اشتهارد ، بوئين زهرا ، كيلومتر 3
فاصله تا نزديکترين فرودگاه : 55 کيلومتر، فرودگاه پيام
فاصله تانزديکترين ايستگاه راه آهن : 65 کيلومتر، ايستگاه كرج
فاصله تا مرکز استان : 60 کيلومتر
فاصله تا تهران : 120 كيلومتر
فاصله تانزديکترين شهر : 3 کيلومتر ، شهر اشتهارد

ادامه مطلب

شهرک صنعتی اشتهارد

راه دسترسي: جاده اشتهارد ، بوئين زهرا ، كيلومتر 3
فاصله تا نزديکترين فرودگاه : 55 کيلومتر، فرودگاه پيام
فاصله تانزديکترين ايستگاه راه آهن : 65 کيلومتر، ايستگاه كرج
فاصله تا مرکز استان : 60 کيلومتر
فاصله تا تهران : 120 كيلومتر
فاصله تانزديکترين شهر : 3 کيلومتر ، شهر اشتهارد

ادامه مطلب

شهرک صنعتی اشتهارد

راه دسترسي: جاده اشتهارد ، بوئين زهرا ، كيلومتر 3
فاصله تا نزديکترين فرودگاه : 55 کيلومتر، فرودگاه پيام
فاصله تانزديکترين ايستگاه راه آهن : 65 کيلومتر، ايستگاه كرج
فاصله تا مرکز استان : 60 کيلومتر
فاصله تا تهران : 120 كيلومتر
فاصله تانزديکترين شهر : 3 کيلومتر ، شهر اشتهارد

ادامه مطلب

شهرک صنعتی اشتهارد

راه دسترسي: جاده اشتهارد ، بوئين زهرا ، كيلومتر 3
فاصله تا نزديکترين فرودگاه : 55 کيلومتر، فرودگاه پيام
فاصله تانزديکترين ايستگاه راه آهن : 65 کيلومتر، ايستگاه كرج
فاصله تا مرکز استان : 60 کيلومتر
فاصله تا تهران : 120 كيلومتر
فاصله تانزديکترين شهر : 3 کيلومتر ، شهر اشتهارد

ادامه مطلب

  • image1
  • image2
  • image3
  • image4
  • image5
 

مقایسه شهرک های صنعتی

آمار کلی شهرک

شرکت های داخل شهرک

1 : افتتاح پورتال اطلاع رسانی شهرک صنعتی اشتهارد
2 : افتتاح پورتال اطلاع رسانی شهرک صنعتی اشتهارد
3 : افتتاح پورتال اطلاع رسانی شهرک صنعتی اشتهارد

پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

17/12/1389

Image 1 راه دسترسي: جاده اشتهارد ، بوئين زهرا ، كيلومتر 3
فاصله تا نزديکترين فرودگاه : 55 کيلومتر، فرودگاه پيام
فاصله تانزديکترين ايستگاه راه آهن : 65 کيلومتر، ايستگاه كرج
فاصله تا مرکز استان : 60 کيلومتر
فاصله تا تهران : 120 كيلومتر
فاصله تانزديکترين شهر : 3 کيلومتر ، شهر اشتهارد
مساحت شهرک : 1400 هکتار
مساحت داراي سند ثبتي : 1234 هكتار
مساحت داراي سند تفكيكي : 951 هكتار
مساحت زمين صنعتي شهرك : 800 هكتار

ادامه مطلب

جدیدترین اخبار شهرک

Image 1 شهرک صنعتی اشتهارد به دلیل نزدیکی به پایتخت و همچنین قرار گرفتن در شعاع بالای 120 کیلومتری از تهران ( معافیت مالیاتی ) می تواند مکان مناسبی برای سرمایه گزاری باشد .

ادامه مطلب

جدیدترین اخبار شهرک

Image 4 شهرک صنعتی اشتهارد به دلیل نزدیکی به پایتخت و همچنین قرار گرفتن در شعاع بالای 120 کیلومتری از تهران ( معافیت مالیاتی ) می تواند مکان مناسبی برای سرمایه گزاری باشد .

ادامه مطلب

جدیدترین اخبار شهرک

Image 1 شهرک صنعتی اشتهارد به دلیل نزدیکی به پایتخت و همچنین قرار گرفتن در شعاع بالای 120 کیلومتری از تهران ( معافیت مالیاتی ) می تواند مکان مناسبی برای سرمایه گزاری باشد .

ادامه مطلب

جدیدترین اخبار شهرک

Image 3 شهرک صنعتی اشتهارد به دلیل نزدیکی به پایتخت و همچنین قرار گرفتن در شعاع بالای 120 کیلومتری از تهران ( معافیت مالیاتی ) می تواند مکان مناسبی برای سرمایه گزاری باشد .

ادامه مطلب

تبلیغات

فروش سوله و زمین

Image 1

فروش با شرایط ویژه و استثنایی در زمان محدود آغاز شد، برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

فروش لباس کار

Image 2

فروش با شرایط ویژه و استثنایی در زمان محدود آغاز شد، برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

ورق روی و قلع

Image 3

فروش با شرایط ویژه و استثنایی در زمان محدود آغاز شد، برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

پیمانکار ساختمانی

Image 4

فروش با شرایط ویژه و استثنایی در زمان محدود آغاز شد، برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

تبلیغات

Image Five

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

تبلیغات

Image

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

تبلیغات

Image Five

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

تبلیغات

Image Five

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

تبلیغات

Image Five

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

تبلیغات

Image Five

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

تبلیغات

Image Five

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

تبلیغات

Image Five

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

تبلیغات

Image Five

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

تبلیغات

Image Five

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

تبلیغات

Image Five

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

تبلیغات

Image Five

تبلیغات در پورتال شهرک صنعتی اشتهارد