X
09122591063 - 021 - 44861084

شرکت طراحی سایت نیووب


شرکت طراحی سایت نیووب
طراحی سایت اصلا یک کار تک نفره نیست، شما نیاز دارید در قالب یک شرکت و تیم اقدام به طراحی سایت کنید.
در شرکت طراحی سایت نیووب، تمام کار ها دسته بندی و مسئولیت هر فرد مشخص شده است.
مراحل تعریف شده در شرکت طراحی سایت نیووب عبارت است از:
جلسه تحلیل اولیه قبل از قرارداد طراحی سایت و ارائه پیشنهادات فنی به کارفرما
تحلیل اولیه وب سایت برای نیاز سنجی ، آنالیز رقبای مجموعه
طراحی گرافیک وب سایت
شروع برنامه نویسی وب سایت
تحویل فاز به فاز طراحی سایت به تایید کارفرما
تست نهایی وب سایت و تحویل وب سایت بعد از ورود اطلاعات اولیه
پشتیبانی و نگهداری وب سایت
هنگامی که شما اقدام به عقد قرارداد با شرکت طراحی سایت میکنید، خیال شما راحت خواهد بود، همیشه در کنار شما هستیم.
پشتیبانی وب سایت و 10 سال خدمات پس از فروش باعث می شود تا به راحتی شرکت طراحی وب سایت نیووب را برای راه اندازی وب سایت اینترنتی خود، انتخاب کنید.

،

شرکت طراحی سایت  شرکت طراحی سایت