X
09122591063 - 021 - 44861084

طراحی سایت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس زاهدان


طراحی سایت بیمارستان و پزشکیطراحی سایت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس زاهدان

زاهدان، بلوار دانشگاه، خیابان دانشگاه، دانشگاه 49، ساختمان بیمه کار آفرین، طبقه دوم 
شرکت پارس طب زاهدان

طراحی سایت بیمارستانی
طراحی سایت خدمات پزشکی
معرفی بیمارستان و مطب
طراحی سایت نوبت دهی اینترنتی بیمارستانی
طراحی سایت نوبت دهی مطب پزشکان

لینک وب سایت بیمارستان پارس زاهدان


تعدادی از وب سایت های زیر بعد از تحویل, توسط کار فرما تغییر یافته است و یا به دلیل تمدید نشدن هاست و دامین, سایت غیر فعال شده است, در صورت نیاز برای نمایش , تمامی کد ها موجود می باشد.

www.zahedan-parshospital.com
 طراحی سایت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس زاهدان

نظرات برای “طراحی سایت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس زاهدان