طراحی سایت باشگاه مشتریان

طراحی سایت باشگاه مشتریان

طراحی و اجرای سایت باشگاه مشتریان بر اساس نیاز مشتری

طراحی سایت باشگاه مشتریان, طراحی وب سایت باشگاه مشتریان


طراحی سایت باشگاه مشتریان در اثر گردآوردن مشتریان یک مجموعه کنار هم و ثبت اطلاعات آن‌ها بوجود می‌آید. اطلاعات آن‌ها که در یک بانک اطلاعاتی ثبت شده و می‌توان برای آن‌ها برنامه ریزی مدون انجام داد. بستری برای رفع نیازهای مشتریان، توجه ویژه به آنها و مدیریت صحیح ارتباط با مشتریان. ابزار نسبتاً جدیدی که توسط برخی از شرکتهای تجاری استفاده می‌شود، مشتریان فعلی و آینده نگر را با انگیزه‌هایی ویژه‌ای برای پیوستن به این باشگاه تشویق می‌کنند.

همانند تعریف باشگاه که در مفهوم کلی به معنای گردآمدن گروهی از افراد در یک تشکل منسجم است باشگاه مشتریان نیز به معنای گردآمدن مشتریان یک مجموعه/برند تجاری در کنارهم گفته می‌شود. البته نباید آن را با باشگاههای ورزشی و... اشتباه گرفت چون اساساً این گروه توسط مجموعه‌هایی نظیر فروشگاههای زنجیره‌ای، فروشگاههای پوشاک، بانکها و.. شکل می‌گیرد که عملکردی متفاوت با باشگاه به مفهوم عام دارد.
باشگاه مشتریان برای تامین نیازها و ایجاد منافع بیشتر مشتریان در برندهای تجاری شکل می‌گیرد. گردآمدن مشتریان در یک تشکل ارزش مشتریان را بیشتر نموده و حس وفاداری آنها را به مجموعه‌ها نیز بیشتر کند. معمولاً باشگاه مشتریان همراه با اجرای برنامه وفاداری خواهد بود.
باشگاه مشتریان دارای ویژگی‌های مختلفی است از جمله: ارتباط بر پایه گفتگو، ارزش گرا بر پایه ایجاد منافع مادی و غیر مادی که هدف آن ایجاد یک رابطه عاطفی بین مشتری و عرضه کننده خدمات/کالا است که البته با رفتار اعضاء شکل خواهد گرفت، و کمک می‌کند به اینکه آن را از سایر موارد مشابه مانند باشگاههای تفریحی، تخفیفی، وفاداری و... متمایز نماید.
باشگاههای مشتریان هدفمند بوده و برنامه‌های منظم و پیوسته‌ای جهت مشتریان دارد. یکی از اهداف آن در جهت فروش بیشتر و کسب منافع برای دو طرف است. پس از جمع‌آوری اطلاعات مشتریان، باشگاه از سلایق، علاقه‌مندی و درخواستهای آنها اطلاع یافته و بوسیله آن آینده مجموعه‌های تجاری را ترسیم و بهینه می‌کند. تولیدات، خدمات و سایر فعالیتهای هر مجموعه‌ای با استفاده از اطلاعاتی که از این بخش بدست می‌آید، می‌تواند توسعه یافته و در جهت رضایت مشتریان گام بردارد.
معمولاً پس از ایجاد و گردهم آمدن مشتریان در کنارهم، باشگاه مشتریان پیش برنده اهداف برنامه وفاداری خواهد بود. به این مفهوم که اعضا ارزشهای افزوده‌ای کسب می‌کنند که سایر مشتریان از آنها بی بهره‌اند. البته می‌توان باشگاه مشتریان ایجاد کرد و برنامه وفاداری نداشت. این امر باعث تنزل یک باشگاه مشتریان در حد عضویت ساده می‌شود. و یا اینکه برنامه وفاداری داشت ولی باشگاه مشتریان را ایجاد نکرد. ولی همیشه این دو مقوله می‌توانند در کنار هم بسیار موفق تر باشند. عملکردی که مرتبط با بخش مدیریت ارتباط با مشتری نیز شناخته می‌شود.

طراحی وب سایت باشگاه مشتریان

اهداف
شاید مهمترین هدف باشگاه مشتریان ایجاد ارتباط دو سویه با مشتری و ایجاد منافع مشترک است. تکرار خرید مشتری به همراه رضایت او از مجموعه تجاری. پر واضح است که راضی بودن مشتریان وابسته به عملکرد مجموعه تجاری است. بنابراین باشگاه مشتریان با استفاده از اطّلاعات جمع‌آوری شده می‌تواند آینده را ترسیم کرده و از نقطه نظر اعضاء بهره ببرد و فروش خود را نیز بیشتر نماید. این کار باعث ایجاد رضایت مشتری، منافع بیشتر برای مشتری و همچنین فروش بیشتر برای مجموعه تجاری و در نتیجه رضایت طرفین خواهد شد. اصطلاح معروف برنده برنده
از دیگر اهداف مهم ایجاد باشگاه مشتریان در مجموعه‌ها، مقوله داده کاوی (data mining) اعضاست. با امکان فراهم شده در یک باشگاه مشتریان می‌توان از پردازش اطلاعات فروش و اطلاعات مشتریان در کنارهم بهره برد. به طور مثال از رنج سنی، تحصیلاتی، منطقه سکونت، جنسیت و... خریداران مطلع گشت و بر اساس آن داده‌های با ارزشی از بخش فروش/خدمات بدست آورد. مثلاً متوجه شد که یک کالای خاص برای چه گروهی از مشتریان و با چه اطلاعات دموگرافیکی مناسبتر است. یا اینکه در چه ساعاتی از روز چه اقشاری برای خرید از مجموعه‌های تجاری اقدام می‌کنند و یا اینکه پراکندگی مشتریان بر اساس معیارهای مختلف فروش به چه میزان است. حتی در موارد پیشرفته تر می‌توان با استفاده از نظرسنجی از سایر خصوصیات نظیر علایق و سلایق مشتریان اطلاع یافت و با کمک آن به ارائه خدمات/کالاهای پرفروشتر روی آورد.

تغییر مسیر راهبری
کارتهای معرف باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان پس از شکل گیری باید تفاوتی بین افرادی که عضو این باشگاه هستند و دیگر مشتریان قائل شود. بنابراین هر فردی که از مجموعه خرید می‌کند لزوماً نباید عضو باشگاه شود. حضور داوطلبانه و ایجاد حداقل‌های شرایط عضویت (مثلاً خرید به میزان تعیین شده)، یکی از مهمترین سیاستهای اجرای باشگاه مشتریان و عضو گیری است. زیرا داشتن اعضای فراوان نشانگر موفق بودن باشگاه نیست. بلکه باید اعضای باشگاه، فعال- آگاه و از اینکه عضو باشگاه مشتریان هستند خرسند باشند.
چگونگی راهبری باشگاه مشتریان بسیار پراهمیت تر از داشتن چنین تشکلی است. اگر باشگاهی ایجاد شود و خدمات متناسب و وابسته به مشتریان ایجاد نشود، از اهداف آن فاصله می‌گیرد. شاید به راحتی بتوان تضمین کرد که اگر درست و با برنامه پیش رفت به فروش بیشتر و سود فراوان تر خواهد رسید. نتیجه‌ای که هدف نهایی ایجاد باشگاه مشتریان برای مجموعه‌های اقتصادی است. یکی‌ از روش‌های ایجاد باشگاه استفاده از کارت عضویت یا کارت وفاداری مشتری می‌باشد. در این حالت با استفاده کاربر از خدمات یا میزان خرید از مجموعه به شخص امتیاز داده میشود و همین امتیازها باعث ورود شخص به دست بندی‌های آن برند میگردد. دست بندی هایی مثل برنزی نقره‌ای و طلایی که در هر رده پیشنهادهای ویژه‌ برای دارند کارت در بر خواهد داشت.

انواع باشگاه
معمولاً تشکیل سطوح مشتری و تفکیک در بین اعضا می‌تواند نوع باشگاه را متفاوت نماید: برخی باشگاههای مشتریان در یک سطح پایه‌گذاری و اداره می‌شوند، این باشگاهها به تمام اعضای باشگاه مشتریانشان به یک دید نگاه می‌کنند و بدین ترتیب رفتار مشابه‌ای با تمام اعضای باشگاه دارند.
برخی نیز پس از مدتی اعضا باشگاه را به دسته‌های مختلف تفکیک می‌کنند، تا برای اعضای فعالتر خدمات بهتری فراهم کرد. باشگاه مشتریان همزمان با بزرگتر شدن می‌تواند دسته بندی بین اعضا ایجاد کرده و خدمات را برای هر دسته متفاوت تعریف نماید. ایجاد گروه مشتریان خیلی مهم (VIP) می‌تواند پس از شکل گیری اولیه باشگاه مشتریان و بررسی رفتار مشتریان، انجام پذیرد. این نوع باشگاه که به باشگاه مشتریان افراد خیلی مهم(VIP Club) معروف است، برخی اوقات از ابتدا مورد نظر ایجاد کنندگان باشگاه‌است.
در خیلی از باشگاهها هم از همان ابتدا، می‌توان مشتریان را به دسته‌های مختلفی تفکیک کرد و برنامه و خدمات خاصی برای هر گروه از آنها داشت. این تفکیک معمولاً به میزان خرید مشتری و جایگاه او بر می‌گردد. ایجاد اشتراک و دسته‌های: اولیه، نقره‌ای، طلائی و پلاتینیوم بر اساس همین نگاه شکل می‌گیرد. تفکیک مشتریان می‌تواند با نگاه‌های متفاوتی بسته به هر تجارت پایه‌گذاری شود. در اجرای چنین عملکردی مسلماً مشاور خوب و با تجربه تضمین کننده موفقیت پروژه‌است.

طراحی وب سایت باشگاه مشتریان
گامهای ایجاد یک باشگاه مشتری
1- اهداف باشگاه: در ابتدا، اهداف باشگاه باید به وضوح تعیین شوند. البته هدف اصلی یک باشگاه مشتری افزایش عایدی سود و سهم بازار است. سایر اهداف مهم باشگاه مشتری عبارتند از: حفظ مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مشتری قوی، پشتیبانی از سایر بخشها به وسیله فراهم کردن اطلاعات یا امکان دسترسی به اطلاعات برای آنها، و ایجاد فرصتهای ارتباطی بین سازمان و مشتریان خود. 2- گروههای هدف: اصلی ترین گروه هدف باشگاههای مشتری باید مهمترین مشتریان شما باشند، آن مشتریانی که قسمت عمده کسب و کار شما را تشکیل می دهند، زیرا ایجاد این روابط، ضروری ترین عامل برای موفقیت شما در آینده است.
3- منافع باشگاه: قلب و روح باشگاه مشتری، همان منافعی است که در آن وجود دارد. انتخاب منافع درست و مناسب، باعث موفقیت باشگاه خواهد شد. منافع باید برای اعضای باشگاه، ارزش درک شده بالایی را در برداشته باشد. برای یافتن ترکیب مناسبی از منافع سخت (مالی) و نرم (غیر مالی)، اتخاذ یک رویکرد ارزش گرا الزامی است. این رویکرد شامل سه مرحله است:
4- مفهوم مالی: پس از انتخاب منافعی مناسب برای باشگاه، تدوین یک مفهوم مالی منطقی، دومین مرحله مهم در تأسیس یک باشگاه مشتری است.
5- ارتباطات: یک باشگاه مشتری عمدتاً با سه گروه ارتباط برقرار می کند: با اعضای باشگاه، با کارکنان شرکت پشتیبان مالی آن و با عواملی در محیط بیرونی از قبیل رسانه ها.
6- چگونه باشگاه سازماندهی شده است؟ یک باشگاه مشتری یک سازمان پیچیده است که متشکل از اشخاص گوناگونی است، شامل شرکت پشتیبان مالی، مدیریت باشگاه، شرکای خارجی، شرکای مالی و اعضا. همچنین یک باشگاه شامل فرایندها و وظایف متنوعی است، از جمله ارتباط با مشتریان، امور مالی و برطرف کردن مسائل و مشکلات.
7- یکپارچه کردن باشگاه مشتری با سازمان: باید بین باشگاه مشتری و ساختار سازمانی شرکت پشتیبان مالی منسجم ایجاد شود و همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که از پتانسیل بالای حمایتی باشگاه مشتری در درون شرکت به طور کامل بهره برداری می شود. باشگاه و سایر واحدها باید یک نگرش مبتنی بر همکاری و مشارکت را در خود ایجاد کنند و توسعه دهند و مدیریت شرکت هم باید اطمینان حاصل کند که هر دوی آنها به این موضوع پی برده اند که آنها برای رسیدن به اهداف یکسانی تلاش می کنند و باید در این راستا به یکدیگر کمک کنند.
8- پایگاه اطلاعاتی باشگاه: یک پایگاه اطلاعاتی که محتوی اطلاعاتی مفصل و صحیح در مورد مشتریان شما باشد، یک اسلحه استراتژیک است که تأثیر زیادی بر موفقیت شرکت در آینده خواهد داشت.

برای طراحی یک سایت باشگاه مشتریان، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. تحقیق و تحلیل نیازمندی‌ها: قبل از شروع به طراحی سایت، نیازمندی‌ها و اهداف خود را مشخص کنید. بررسی کنید که باشگاه مشتریان چه نوع اطلاعات و خدماتی را می‌خواهد در سایت خود در اختیار مشتریان قرار دهد. همچنین، بررسی کنید که از چه ابزارهایی برای مدیریت و ارتباط با مشتریان استفاده می‌کند.

2. طراحی رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX): طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری یکی از مهمترین قسمت‌های طراحی سایت است. باید طرحی مناسب و جذاب برای رابط کاربری سایت خود انتخاب کنید و تجربه کاربری ساده و راحتی را برای کاربران فراهم کنید. همچنین، باید رابط کاربری سایت باشگاه مشتریان شامل ابزارهایی برای ثبت نام، ورود به حساب کاربری، مشاهده اطلاعات شخصی، دسترسی به خدمات و ارتباط با مشتریان باشد.

3. توسعه وبسایت: بعد از طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری، نیاز است که به توسعه وبسایت پرداخته شود. برای این منظور، می‌توانید از زبان‌های برنامه‌نویسی مانند HTML، CSS و JavaScript استفاده کنید. همچنین، می‌توانید از فریمورک‌های معروف مانند Bootstrap استفاده کنید تا فرآیند توسعه را سریع‌تر و آسان‌تر کنید.

4. اضافه کردن قابلیت‌های ویژه: به منظور افزایش ارزش سایت باشگاه مشتریان، می‌توانید قابلیت‌های ویژه مانند سیستم امتیازدهی، برنامه وفاداری، تخفیف‌ها و پاداش‌ها، فرم‌های بازخورد و ارتباط با مشتریان را به سایت اضافه کنید.

5. بهینه‌سازی و سئو: برای افزایش رتبه سایت در موتورهای جستجو، باید سایت را بهینه‌سازی کنید. این شامل بهینه‌سازی کد، استفاده از کلمات کلیدی مناسب، ایجاد محتوای ارزشمند و به‌روز، بهینه‌سازی سرعت بارگذاری صفحات و بهینه‌سازی برای دستگاه‌های موبایل است.

6. تست و ارزیابی: پس از توسعه وبسایت، باید آن را تست و ارزیابی کنید. این شامل تست عملکرد، تست کاربری، تست امنیت و تست سازگاری با مرورگرهای مختلف است.

7. نشر و پشتیبانی: پس از تست و ارزیابی موفق، می‌توانید وبسایت خود را روی سرورهای میزبان قرار دهید و آن را به عنوان وبسایت اصلی باشگاه مشتریان خود معرفی کنید. همچنین، باید وبسایت را به‌روزرسانی کنید و پشتیبانی لازم را به کاربران ارائه دهید.

با رعایت مراحل فوق و استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های مناسب، می‌توانید یک وبسایت باشگاه مشتریان جذاب و کارآمد را طراحی و توسعه دهید.

 

طراحی سایت باشگاه مشتریان       طراحی سایت باشگاه مشتریان       طراحی سایت باشگاه مشتریان       طراحی سایت باشگاه مشتریان      

طراحی سایت باشگاه مشتریان، طراحی باشگاه مشتریان، نمونه باشگاه مشتریان، سیستم باشگاه مشتریان، چگونه باشگاه مشتریان را راه اندازی کنیم، راه اندازی باشگاه مشتریان، نمونه باشگاه مشتریان، سیستم باشگاه مشتریان، چگونه باشگاه مشتریان را راه اندازی کنیم، نمونه فرم باشگاه مشتریان، راه اندازی باشگاه مشتریان رایگان، بهترین باشگاه مشتریان، نرم افزار باشگاه مشتریان، امکانات باشگاه مشتریان، روش اجرایی باشگاه مشتریان، قیمت باشگاه مشتریان، راه اندازی باشگاه مشتریان رایگان، نمونه باشگاه مشتریان، اسکریپت باشگاه مشتریان، بهترین باشگاه مشتریان، بهترین باشگاه مشتریان ایران، راه اندازی باشگاه مشتریان رایگان، لیست باشگاه مشتریان، نرم افزار باشگاه مشتریان رایگان، راه اندازی باشگاه مشتریان، راه اندازی باشگاه مشتریان رایگان، چگونه باشگاه مشتریان را راه اندازی کنیم، راه اندازی باشگاه مشتریان با وردپرس، هزینه راه اندازی باشگاه مشتریان، بهترین نرم افزار باشگاه مشتریان، نرم افزار باشگاه مشتریان رایگان، کارت باشگاه مشتریان، بهترین باشگاه مشتریان، نمونه باشگاه مشتریان، چگونه باشگاه مشتریان را راه اندازی کنیم، روش اجرایی باشگاه مشتریان، اسکریپت باشگاه مشتریان، سیستم باشگاه مشتریان، بهترین باشگاه مشتریان، نرم افزار باشگاه مشتریان، نرم افزار باشگاه مشتریان رایگان، اسکریپت باشگاه مشتریان، لیست باشگاه مشتریان، چگونه باشگاه مشتریان را راه اندازی کنیم، دمو باشگاه مشتریان، چگونگی راه اندازی باشگاه مشتریان، راه اندازی باشگاه مشتریان با وردپرس، نرم افزار باشگاه مشتریان رایگان، سیستم باشگاه مشتریان، بهترین باشگاه مشتریان، نمونه باشگاه مشتریان، هزینه راه اندازی باشگاه مشتریان، پروپوزال باشگاه مشتریان، نمونه باشگاه مشتریان، راه اندازی باشگاه مشتریان رایگان، بهترین نرم افزار باشگاه مشتریان، بهترین باشگاه مشتریان، اسکریپت باشگاه مشتریان، قیمت باشگاه مشتریان، نرم افزار باشگاه مشتریان رایگان، باشگاه مشتریان شرکت های بزرگ، بهترین باشگاه مشتریان، باشگاه مشتریان رایگان، نرم افزار باشگاه مشتریان، لیست باشگاه مشتریان، نمونه فرم باشگاه مشتریان، اسکریپت باشگاه مشتریان، راه اندازی باشگاه مشتریان، سیستم باشگاه مشتریان، بهترین باشگاه مشتریان، طراحی باشگاه مشتریان، شرکت های طراحی باشگاه مشتریان، راه اندازی باشگاه مشتریان رایگان، طراحی سایت باشگاه مشتریان، نمونه باشگاه مشتریان، نرم افزار باشگاه مشتریان رایگان، سیستم باشگاه مشتریان، امکانات باشگاه مشتریان، خدمات باشگاه مشتریان، امکانات باشگاه مشتریان، نمونه فرم باشگاه مشتریان

 

" به کسب و کار شما، رونق میبخشیم "

نیووب با در اختیار داشتن آخرین متدهای روز دنیا و تجربیات ارزنده تیم های تحلیل و آنالیز، برنامه نویسی ، گرافیک و بهینه سازی وب سایت، مشاوری کارآمد و پشتیبان در کنار شماست.

" جدید ترین مطالب طراحی سایت "

جدیدترین صفحاتی که به سایت نیووب اضافه شده است.

" به کسب و کار شما، رونق میبخشیم "

نیووب با در اختیار داشتن آخرین متدهای روز دنیا و تجربیات ارزنده تیم های تحلیل و آنالیز، برنامه نویسی ، گرافیک و بهینه سازی وب سایت، مشاوری کارآمد و پشتیبان در کنار شماست.

" تعدادی از مشتریانی که به نیووب، اعتماد کرده اند "

در طول فعالیت بیش از 17 ساله نیووب، تعداد زیادی از شرکت ها و سازمان ها به نیووب اعتماد کرده اند، از اعتماد شما سپاسگزاریمشرکت نفت پارسپالایشگاه گاز فجر جمبیمارستان تخصصی مداینبیمارستان بینابیمارستان پارسانجمن کنترل عفونت ایرانانجمن نمایشگاه های ایرانبیمارستان مفرحشهرداری رشتشواری اسلامی شهر رشتمجموعه فرش کیوانشرکت فرگازشرکت روناک پروتیینشرکت نالینوهلدینگ لمزیشهرداری گلستانشهرداری املششهرداری نصیرشهر

برای مشاوره طراحی سایت
اطلاع از قیمت های طراحی و بهینه سازی وب سایت
اطلاع از زمان بندی اجرای پروژه، با ما تماس بگیرید

×

ارتباط ازطریق پیام‌رسان واتس‌اپ
× پشتیبانی فروش آنلاین واتس‌اپ