سیستم نرم افزاري جامع نگهداري و تعميرات سخت افزار رايانه نت

سیستم نرم افزاري جامع نگهداري و تعميرات سخت افزار رايانه نت

سیستم نرم افزاري جامع نگهداري و تعميرات سخت افزار رايانه نت

خلاصه معرفی : اطلاع از امکانات و تجهيزات موجود و نحوه عملکرد آن در هر مجموعه مهمترين عامل جهت تصميم گيري موثر در راستاي بهره وري بالاتر خدمت رساني آن مجموعه مي باشد. هرچه ميزان آمار و اطلاعات موجود دقيق تر و تحليل پذير تر باشد تصميم گيري در رابطه با نحوه عملکرد فعلي و آينده نيز دقيق تر و بهتر خواهد بود.
با توجه به نفوذ سيستمهاي نرم افزاري اداري و تعامل نزديک پرسنل يک مجموعه اداري با سيستمهاي نرم افزاري, خدمت رساني به مخاطبين از طريق فرايند هاي نرم افزاري به امري رايج تبديل شده بطوريکه در بسياري از موارد بدون استفاده از نرم افزار هاي مستقر امکان ارائه خدمات به ارباب رجوع امکان پذير نمي باشد و توقف سيستم رايانه و يا عملکرد ناقص نرم افزارها مشکلات عديده اي را چه براي پرسنل مجموعه و چه ارباب رجوع ايجاد خواهد کرد...
وجود يک سيستم نرم افزاري در راستاي تعميرات و نگهداري رايانه, باتوجه به ارائه تصويري واقعي از وضعيت سخت افزاري, نرم افزاري و تعميرات آن مجموعه منجر به دستيابي به تحليلي واقعيتر از امکانات موجود و تصميم گيري موثرتر مديران به خصوص در حوزه انفورماتيک و خدمات مديريت خواهد بود و نهايتا اثر مثبت اين تحليل و تصوير واقعي از وضعيت موجود براي تمامي افراد مرتبط ( ارباب رجوع, پرسنل و مديران ) ملموس خواهد بود...

در همين راستا و در جهت دستيابي به اهداف ذکر شده, شرکت فن آوري راه آينده (فرانت ) با مطالعات کارشناسي تيم نرم افزاري مجرب خود اقدام به طراحي و توليد نرم افزاري تخصصي در زمينه مديريت تعميرات و نگهداري سخت افزار (EM/PM) نموده و با انتخاب يك پايلوت مناسب , نيازهاي واقعي و كاربردي كاربران چنين سيستمي را تشخيص و پياده نموده است. بطوريكه مواردي مانند سخت افزارها, نرم افزارها, سيستمهاي رايانه, فروشندگان, پرسنل, كاربران, سرويس کاران, پيمانكاران, دلايل خرابي, دلايل توقف, دلايل تاخير( مجاز و غيرمجاز) و ... در اين سيستم كدينگ شده و قابل رهگيري مي باشد.
״ اين سيستم نرم افزاري تمامي روند تعميرات را کاملا مکانيزه نموده و امکان گزارشگيري در هر سطح و موضوعي را فراهم مي آورد به طوريکه عناوين گزارشات اين سيستم بالغ بر 100 عنوان گزارش در هر موضوع و سطحي مي باشد و به جرات مي توان گفت که اولين و جامعترين سيستم نرم افزاري تعميرات و نکهداري (EM/PM) مي باشد که مختص عمليات تعميرات و نگهداري سخت افزار رايانه بوده و روندهاي استاندارد در بحث تعميرات و نگهداري را با مباحث موجود در بخش انفورماتيک و رايانه سازگار نموده و آمار و گزارشات کاملا کاربردي در اختيار مديران رده هاي مختلف بخش انفورماتيک و رايانه و حتي رده هاي بالاتر قرار خواهد داد. “


EMPM :: نرم افزار نگهداري و تعميرات سخت افزار
EMPM :: نرم افزار نگهداري و تعميرات سخت افزار
مبنا :
Web Based
تکنولوژی :
Microsoft .NET 2005
Ajax Technology
SQL Server 2005

خلاصه امکانات :

1- امکان ثبت تعاريف کلي ( مشخصات پرسنل, فروشندگان, پيمانکاران, کاربران, قطعه و سيستم و ...
2- تحويل سيستم و ورود اطلاعات شناسنامه اي سيستم-ارائه گزارش آماري بر اساس تعداد سيستم هاي کاربر و منطقه در زمان تحويل.
3- نمايش سيستم ها براساس کاربر- پرسنلي – شناسايي – IP – منطقه / معاونت-تاريخ تحويل .
4- نمايش ريزقطعات سيستم تحويلي به پرسنل و نرم افزارهاي نصب شده بر روي سيستم .
5- تعريف دوره PM و تعريف عمليات ريزدوره PM
6- امکان ثبت EM و CM و ريزعمليات آنها.
7- سوابق سيستم ( شامل EM- PM- CM) و History آن.
8- نمايش قطعات در حال استفاده , داراي گارانتي , استفاده نشده , تمام قطعات براساس سخت افزار, شرکت سازنده, نوع و مدل, شرکت فروشنده به تفکيک قطعات سالم, قطعات خراب و قطعات نو, قطعات اسقاطي, شماره سريال, شماره اموال, ارائه گزارش آماري از تعداد قطعات در هر حالت.
9- سوابق قطعه ( شامل وضعيت کنوني قطعه – گردش قطعه ).
10- امکان چاپ شناسنامه و فرم تحويل سيستم.
11- ساعات و دلايل توقف دستگاهها به تفکيک قطعه و علت خرابي در يک بازه
12- آمار هزينه هاي PM , EM و CM به تفکيک قطعات و فعاليتهاي انجام شده در يک بازه زماني
13- نسبت هزينه هاي دوره PM به کل هزينه هاي PM
14- آمار متوسط زمان لازم جهت PM , EM و CM ( نرخ زمان PM , EM و CM)
15- آمار متوسط هزينه يکساعت PM , EM و CM ( نرخ زمان PM , EM و CM)
16- آمار مقايسه اي نفر ساعت هاي نيروهاي تعمير به تفکيک PM , EM و CM
17- آمار مشارکت نيروهاي تعمير در PM , EM و CM به تفکيک و نسبت آن به کل PM , EM و CM
18- آمار خرابي هاي يک قطعه براساس مدلهاي آن قطعه ( هم براساس تعداد و هم براساس زمان )
19- آمار خرابي يک قطعه براساس برند آن قطعه ( هم براساس تعداد و هم براساس زمان ) براساس بازه زماني
20- گزارش از نيروهاي تعمير براساس فعاليتهاي PM و EM و CM براساس يک بازه زماني و ريزفعاليتهاي نيروها ( کليه نيروها اعم از نيروهاي تعميراتي – PM و Admin سيستم و کاربران )
21- گزارش مميزي سيستم
22- اطلاعات هر سابقه تعمير : شامل بخش و شخص درخواست کننده , تاريخ و شماره درخواست تعمير , نتيجه بررسي واحد تعميرات , اطلاعات ارسال به واحد تعمير
23- گزارش هاي هزينة تعمير سيستم ( شامل : قيمت قطعات , اجرت تعمير , نفر ساعت کار , هزينة تأخير , هزينه توقف) به صورت نمودار و جدول
24- گزارش اطلاعات شرح هر سابقه PM از قبيل : تاريخ انجام PM , نام انجام دهندة PM , نتيجة هريک از اقدامات
25- گزارش هاي آماري قطعات و سيستمها
26- گزارش مقايسه اي بين تاريخ و زمان پيش بيني شده براي انجام فعاليت هاي نگهداري يا تعميرات با زمان واقعي انجام آنها
27- گزارش از درخواستهاي انجام تعميرات و بررسي مراحل مختلف انجام آنها تا پايان درخواست
28- گزارش کارکرد پرسنل واحد نگهداري و تعميرات براساس فعاليتهاي انجام شده
29- صدور دستور کار براساس فعاليتها و درخواستهاي برنامه ريزي شده
30- گزارش از مدت زمان گارانتي باقيمانده در مورد قطعات
31- گزارش از مواد و قطعات مصرفي و باقيمانده در انبار در يک بازه زماني
32- شاخصها شامل : متوسط زمان بين دوبار خرابي اضطراري ( MTBF ), شاخص اندازه گيري قابليت اطمينان سيستم و قطعه - متوسط زمان بين دو تعمير ( MTBM ) - متوسط زماني بين دو تعمير پيشگيرانه (MTBP) - متوسط زمان صرف شده جهت تعمير(MTTR) , شاخص اندازه گيري قابليت تعميرپذيري اجزاء سيستم و ميزان مهارت پرسنل مجري نت - متوسط زمان انتظار جهت تعمير (MWT ), شناسايي علل به طول انجاميدن زمان تعمير
33- و بيش از 100 عنوان گزارشهاي مقايسه اي و آماري متنوع ديگر ...

" به کسب و کار شما، رونق میبخشیم "

نیووب با در اختیار داشتن آخرین متدهای روز دنیا و تجربیات ارزنده تیم های تحلیل و آنالیز، برنامه نویسی ، گرافیک و بهینه سازی وب سایت، مشاوری کارآمد و پشتیبان در کنار شماست.

" جدید ترین مطالب طراحی سایت "

جدیدترین صفحاتی که به سایت نیووب اضافه شده است.

" به کسب و کار شما، رونق میبخشیم "

نیووب با در اختیار داشتن آخرین متدهای روز دنیا و تجربیات ارزنده تیم های تحلیل و آنالیز، برنامه نویسی ، گرافیک و بهینه سازی وب سایت، مشاوری کارآمد و پشتیبان در کنار شماست.

" تعدادی از مشتریانی که به نیووب، اعتماد کرده اند "

در طول فعالیت بیش از 17 ساله نیووب، تعداد زیادی از شرکت ها و سازمان ها به نیووب اعتماد کرده اند، از اعتماد شما سپاسگزاریمشرکت نفت پارسپالایشگاه گاز فجر جمبیمارستان تخصصی مداینبیمارستان بینابیمارستان پارسانجمن کنترل عفونت ایرانانجمن نمایشگاه های ایرانبیمارستان مفرحشهرداری رشتشواری اسلامی شهر رشتمجموعه فرش کیوانشرکت فرگازشرکت روناک پروتیینشرکت نالینوهلدینگ لمزیشهرداری گلستانشهرداری املششهرداری نصیرشهر

برای مشاوره طراحی سایت
اطلاع از قیمت های طراحی و بهینه سازی وب سایت
اطلاع از زمان بندی اجرای پروژه، با ما تماس بگیرید

×

ارتباط ازطریق پیام‌رسان واتس‌اپ
× پشتیبانی فروش آنلاین واتس‌اپ