X
09122591063 - 021 - 44861084

طراحی وب سایت صنعتی


طراحی سایت صنعتی
طراحی وب سایت صنعتی میتواند بیشترین کاربرد را برای شرکت های فنی و مهندسی، شرکت هایی که در شهرک های صنعتی سراسر ایران در حال فعالیت هستند. مفید باشد.
در طراحی صنعتی تمامی موارد طراحی سایت استاندارد و خلاقانه رعایت خواهد شد.
ممکن است در این نوع طراحی سایت امکاناتی چون
فرم استخدام
دعوت به همکاری
سامانه مناقصه و مزایده
نمایندگی ها
لیست شعبه ها
و... بیشترین کاربرد ها را داشته باشد
در طراحی سایت های صنعتی ممکن است چند زبانه بودن وب سایت نیز رعایت شود


نظرات برای “طراحی وب سایت صنعتی