X
09122591063 - 021 - 44861084

اهمیت آموزش و هدایت مدیران ایرانی به سمت درک نیازهای مدرن بازرگانی کشور سبب گردید که این مجتمع تلاش خود را معطوف برگزاری کنفرانس های بین المللی جهت آموزش مدیران و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت نماید.در حال حاضر، با توجه به ضرورت افزایش دانایی و مهارت مدیران و کارشناسان شرکت ها و بازرگانان کشور، ارایه خدمات آموزشی به عنوان یکی از ماموریت های اصلی مجتمع ارتباطات نسل نو تعریف گردیده و فعالیت های آموزشی از جمله کنفرانس های تخصصی و دوره های آموزشی کوتاه مدت در دستور کار این مجتمع قرار دارد و برنامه هایی نیز طراحی و اجرا گردیده است که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشند :

طراحی و برگزاری کنفرانس های تخصصی
برگزاری ۱4 کنفرانس بین المللی

اولین همایش بین المللی; بررسی نقش IT در توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
دومین همایش بین المللی; تجارت الکترونیک و بررسی فرصت های تجاری خاور دور و افغانستان
سومین همایش بین المللی; تجارت الکترونیک و بررسی چگونگی نفوذ در بازارهای عربستان سعودی
چهارمین همایش بین المللی; تجارت الکترونیک و بررسی جدید ترین راهکارهای بازرگانی و تجاری
پنجمین همایش بین المللی; تجارت الکترونیک و بررسی نقش IT در صنایع غذایی جهان
ششمین همایش بین المللی; تجارت الکترونیک و بررسی نقش ITدر صنعت نساجی
هفتمین همایش بین المللی; تجارت الکترونیک و بررسی فرصتهای تجاری قاره آفریقا
هشتمین همایش بین المللی; تجارت الکترونیک و بررسی فرصت های تجاری آفریقا و جمهوری عراق
نهمین همایش بین المللی; تجارت الکترونیک و چگونگی نفوذ در بازارهای آفریقا
دهمین همایش بین المللی; تجارت الکترونیک و بررسی فرصت های تجاری کشورهای اسلامی
یازدهمین همایش بین المللی; تجارت الکترونیک و بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری
کشورهای اروپایی و عراقCIS
نخستین کنفرانس و نمایشگاه بازسازی اقتصادی عراق و بررسی فرصت های سرمایه گذاری و
صادراتی و چگونگی تضمین بازگشت سرمایه صادرکنندگان
نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی; عسلویه کانون فرصت های جهانی نفت، گاز، پتروشیمی
و ساختمان
نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی بازسازی اقتصادی افغانستان

از آنجاییکه مدیریت و امور راهبردی سازمان ها نقشی کلیدی در هدایت سازمان ها و ارتقای جامعه دارد. مجتمع ارتباطات نسل نو در راستای رسالت خویش ، جمعی از متخصصان و مشاوران را با همراهی اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه های بازرگانی، مدیریت و مهندسی در دپارتمان مشاوره خود گردهم آورده است تا در مسیر تحول و بالندگی سازمانها نقش خود را بخوبی ایفا نماید.