جذابترين و سودآورترين کشور جهان براي تجارت و سرمايه گذاري


بزرگترين گردهمايي مشترک موسسين، بازرگانان و مديران عالي رتبه ايران و افغانستان

نخستين همايش و نمايشگاه بين المللي بازسازي اقتصادي افغانستان
(RAFEX 2008)

حضور بيش از ۱۰۰۰ نفر

از مديران ارشد سازمانها، صنايع و بازرگانان ايراني و روساي محترم اتاق هاي بازرگاني سراسر کشور


حضور نزديک به ۳۰ نفر

از مقامات بلند پايه اقتصادي کشورهاي مهم منطقه و جهان


حضور بيش از ۱۰۰ نفر

از وارد کنندگان و بازرگانان برتر و نمونه افغانستان


حضور نزديک به ۵۰ نفر

از مقامات ارشد دولتي و اقتصادي کشور افغانستان


حضور نزديک به ۲۰۰ نفر

از مديران ارشد نمايندگيهاي شرکت هاي خارجي مستقر در ايران


و حضور بيش از ۵۰۰۰ نفر

از بازديد کنندگان وميهمانان داخلي مديران و (کارشناسان شرکتها و سازمانهاي ايراني)اهداف برگزاري نمايشگاه

تبيين چشم انداز و فرصت هاي صادراتي، سرمايه گذاري، بازاريابي و تجارت با تحليل استراتژيک بازارهاي هدف تجاري و

سرمايه گذاري در کشور افغانستان

معرفي فرصت ها و الويت هاي سرمايه گذاري در کشور افغانستان در بخش هاي مختلف صنعتي، معدني، ساختمان، حمل و نقل،

انرژي،کشاورزي، دامپروري، صنايع غذايي، گردشگري و تفريحي، آموزش، فرهنگ و هنر و ... به سرمايه گذاران ايراني

معرفي شرکت ها، سازمان ها و موسسات سرمايه گذار ايراني به دارندگان طرح ها و پروژه هاي قابل سرمايه گذاري کشور

افغانستان

ايجاد بسترهاي مناسب جهت ارتباط مستمر و تعاملات دو و چند جانبه ميان بازرگانان و تجار

ايجاد شبکه هاي منسجم ارتباطي مستقيم در تبادلات تجاري ميان دو کشور در جهت دسترسي آسان به اطلاعات و تسهيل ارتباطات

شناساندن کالاها و خدمات و معرفي پيشرفت هاي تکنولوژيکي در راستاي گسترش بازرگاني بين المللي

شناخت بازارهاي صادراتي و شناسايي اقتصادهاي موازي و مکمل

دسترسي به آمار و گزارشات تحليلي در روند توسعه تجارت بين کشورها

ايجاد فرصت مناسب جهت محک زدن کالاها و خدمات عرضه شده در عرصه رقابت هاي بين المللي، نفوذ به بازارهاي جديد و

توسعه و گسترش بازارهاي پيشين