جذابترين و سودآورترين کشور جهان براي تجارت و سرمايه گذاري


« اعضاي شورايعالي سياست گذاري »

: نمايندگان تام الاختيار

وزارت بازرگاني

وزارت اقتصاد و دارائي

وزارت صنايع و معادن

وزارت امور خارجه

وزارت جهادکشاورزي

وزارت راه و ترابري

سازمان توسعه تجارت ايران

اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران

اتاق مرکزي تعاون ايران

صندوق ضمانت صادرات ايران

سفارت جمهوري اسلامي افغانستان در تهران

سفارت جمهوري اسلامي ايران درکابل

اتاق مشترک بازرگاني ايران و افغانستان

اتحاديه تجار و سرمايه گذاران افغانستان

کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

حوزه مشاوره رئيس جمهور – امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

بانکهاي دولتي و خصوصي ايران

بيمه مرکزي ايران

سازمان بين المللي همکاريهاي اقتصادي اکو

کميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل متحد

برنامه جهاني غذا سازمان ملل متحد

موسسه فرهنگي اکو

و ...


« کميسيون ها وکارگروه هاي تخصصي »

کميسيون بازرگاني

کارگروه بخش صادرات و واردات

کارگروه بخش بازاريابي و مشاوره بازار

کارگروه بخش فرصت هاي سرمايه گذاري

کارگروه بخش حقوق تجارت بين الملل

کارگروه بخش تجارت الکترونيک ( ICT )

کميسيون صنعت، معدن و انرژي

کارگروه بخش صنايع مادر و صنايع کوچک

کارگروه بخش اکتشاف و استخراج معادن

کارگروه بخش برق، نفت، گاز و پتروشيمي

کارگروه بخش الکترونيک، کامپيوتر و مخابرات

کميسيون عمران و خدمات فني و مهندسي

کارگروه بخش عمران و آباداني

کارگروه بخش مسکن و توسعه شهري

کارگروه بخش پيمانکاري و پروژه هاي مطالعاتي

کميسيون صنعت بيمه و بانکداري

کارگروه بخش خدمات بانکي و بيمه اي

کارگروه بخش تسهيلات و تضامين سرمايه گذاري

( کميسيون لجستيک و زنجيره تامين کالا ( ترخيصي، گمرکي و حمل و نقل

کارگروه بخش گمرکات و بازارچه هاي مرزي

کارگروه بخش تعرفه ها و حقوق گمرکي

کارگروه بخش حمل و نقل و پايانه هاي مرزي

کارگروه بخش ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل

کارگروه بخش حمل و نقل ريلي ، جاده اي و هوايي

کميسيون بهداشت درمان و دارو

کارگروه بخش خدمات بهداشتي، درماني و پزشکي

کارگروه بخش محصولات داروئي و آرايشي

کميسيون فرهنگي و آموزشي

کارگروه بخش مبادلات فرهنگي و محصولات هنري

کارگروه بخش آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص

کارگروه بخش خدمات فني چاپ، انتشارات و تبليغات

کميسيون کشاورزي و دامپروري

کارگروه بخش محصولات زراعي، باغي و گياهان داروئي

کارگروه بخش دامداري و محصولات دامي و حيواني

کارگروه بخش صنايع غذايي و تبديلي

کميسيون صنعت گردشگري و توريسم

کارگروه بخش گردشگري و جاذبه هاي توريستي

کارگروه بخش صنايع دستي و آئين هاي محلي

کارگروه بخش هتلداري و اقامتگاه هاي رفاهي


:وظايف کلي کميته ها

تحليل وضعيت موجود مشتمل بر فرصت ها، تهديدها، نقاط قوت، نقاط ضعف و استراتژيهاي همکاري دو کشور در آن زمينه

تبيين وضعيت مطلوب و چشم انداز شفاف و قابل قبول مبتني بر فرصت هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي موجود در دو کشور.

بررسي مشکلات و موانع و راه کارهاي گذر از وضعيت موجود و حصول به وضعيت مطلوب

تشکيل کار گروه هاي مشترک کاري و مشارکت بخش هاي دولتي و غير دولتي دو کشور براي پيگيري تحقق چشم انداز وضعيت مطلوب.

اطلاع رساني به مقامات دولتي دو کشور و پيگيري حل مشکلات تا حصول به نتيجه از طريق دبيرخانه دائمي.


ميزهـاي تجـاري

ميز صادرات خدمات فني و مهندسي در حوزه ساختمان، انبوه سازي و پيمانکاري

( ميز صنايع مادر در حوزه انرژي (نفت، گاز، پتروشيمي، آب، برق و پالايشگاه

ميز صنايع مواد غذائي و کشاورزي

ميز بيمه، بانکداري و ضمانت صادرات

ميز صادرات خدمات فني و مهندسي در حوزه راه و ترابري، حمل و نقل ريلي، هوائي و جاده اي

ميز مصالح ساختمان

ميز ارائه مشاوره و بازاريابي

ICT ميز صادرات خدمات فني و مهندسي در حوزه

ميز صنايع سبک

ميز ارائه خدمات علمي، فرهنگي و آموزشي

ميز بررسي امکانات سرمايه گذاري

ميز صادرات خدمات بهداشتي، درماني و دارو

ميز تجارت عام