جذابترين و سودآورترين کشور جهان براي تجارت و سرمايه گذاري

تجارت ايران و افغانستان


برترين مزيت هاي رقابتي تجارت ايرانيان در افغانستان نسبت به ساير کشورها


مزيت جغرافيايي و نزديكي فاصله

شناخت كامل از وضعيت اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي افغانستان

شناخت كامل از نيروي كار افغانستان

زبان و دين مشترك

دسترسي آسان به مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز بازسازي و نوسازي

تخصص و دانش فني بالا

امكانات حمل و نقل و رفت و آمد سريع و آسان

شناخت دقيق از مسايل فرهنگي، مذهبي، قومي و نيازهاي مردم افغانستان

امكان انجام پروژه ها با هزينه كمتر

امكان به كارگيري نيروي كار افغاني، اعم از متخصص و ساده به علت درك مشترك